V05
METODOLOŠKO REŠENJE ZA SPROVOĐENJE PROCEDURE PROCENA UTICAJA NOVOG ILI REKONSTRUISANOG PUTA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA MREŽI PUTEVA
METHODOLOGICAL SOLUTION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROCEDURE ROAD SAFETY IMPACT ASSESSMENT
Jelena Ranković, Mirko Koković, Dragoslav Kukić
Ranković, J., Koković, M., Kukić, D., (2019). Metodološko rešenje za sprovođenje procedure Procena uticaja novog ili rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na mreži puteva. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Najefikasnije i najjeftinije mere za unapređenje bezbednosti puta su mere koje se primene pre nego što se put izgradi, odnosno još u fazi planiranja i projektovanja. S obzirom na to, najpre u direktivi Evropske komisije 2008/96/EC, a zatim i u Republici Srbiji u zakonu koji uređuje ovu oblast, prepoznat je savremeni alat koji ima za cilj da se aspekt bezbednosti saobraćaja razmatra i u procesu planiranja i projektovanja, a ne samo na postojećoj putnoj mreži. Naime, u Zakonu o putevima prepoznat je alat Procena uticaja puta na bezbednost saobraćaja na mreži puteva, koji je u navedenom dokumentu definisan kao strateška komparativna analiza uticaja varijanti novog ili rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na mreži puteva. Mnoge države su započele primenu navedenog alata, a u ovom radu je prikazan osnovni predlog metodološkog rešenja za sprovođenje alata Procena uticaja puta na bezbednost saobraćaja na mreži puteva u Republici Srbiji.

Ključne reči: RSIA, procena, savremeni alat, upravljanje bezbednošću puteva, metodologija

Abstract: The most effective and cheapest measures to improve road safety are measures that are applied before the road is built, that is, in the planning and design phase. Regarding that, first of all in the Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council, and then in the Republic of Serbia in the law regulating this area, has been recognized a modern tool aimed at considering the aspect of road safety in the planning and design phase, and not just on the existing road network. Namely, the Law on Roads has recognized the Road Safety Impact Assessment, which is defined in this document as a strategic comparative analysis of the impact of a new road or a substantial modification to the existing network on the safety performance of the road network. Many countries have started the application of this tool, and in this paper was presented the basic proposal for a methodological solution for the implementation of the tool Road Safety Impact Assessment on the road network in the Republic of Serbia.

Keywords: RSIA, Assessment, modern tool, network safety management, methodology

Rad je izložio/-la: Dragana Nojković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020