Đ02
UPOTREBA DEČIJIH AUTO-SEDIŠTA U TAKSI VOZILIMA - PILOT PROJEKAT
CAR SEAT USEGE IN TAXI VEHICLES - PILOT PROJECT
Marijana Jovanović, Branko Stamatović, Duško Pešić, Tomislav Petrović
Jovanović, M., Stamatović, B., Pešić, D., Petrović, T., (2019). Upotreba dečijih auto-sedišta u taksi vozilima - pilot projekat. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Zakon o bezbednosti saobraćaja ne obavezuju da se deca prevoze u odgovarajućim auto-sedištima kada se voze taksi vozilima, s obzirom da se radi o javnom prevozu. Sa druge strane, podaci nam ukazuju da su deca u saobraćaju najugroženija kao putnici u automobilima, kako u privatnim tako i u taksi vozilima. Iz tog razloga su Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije,Centar za promociju bezbednosti saobraćaja i Gradska uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada, pokrenula pilot projekat korišćenja dečijih auto-sedišta u taksi vozilima na teritoriji Novog Sada. U radu su predstavljene aktivnosti i izazovi u realizaciji, kao i rezultati evaluacija roditelja kao korisnika i taksi vozača kao pružaoca usluga.

Ključne reči: auto-sedište, taksi, deca, javni prevoz

Abstract: Road traffic safety law do not prescribe as mandatory transportation of children in apropriate car seats, whn they are using taxi services, when taking into consideration public transportation. On the other hand, there are data who are pointing uot that children are the most jeopardized as a car passangers, both in private and taxi vehicles. For that reason, Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia, Center for promotion od road traffic safety and Department for traffic and roads of Novi Sad city have started pilot project of child car seat usage in taxi vehicles, wide Novi Sad city. In this article there have been presented activities and chalenges in realisation, as well as resultes of evaluation of parents as service users and on the other hand, taxi drivers as service providers.

Keywords: car seat, taxi, children, public transport

Rad je izložio/-la: Marijana Jovanović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020