B06
ISTRAŽIVANJE STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZONAMA PUTNO-PRUŽNIH PRELAZA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
INVESTIGATION OF THE TRAFFIC SAFETY SITUATION IN THE ZONES OF ROAD AND RAIL CROSSINGS ON THE TERRITORY OF THE SERBIA
Ivana Stanić, Mirko Koković, Svetlana Miljuš, Andrijana Pešić, Bojana Miljković
Stanić, I., Koković, M., Miljuš, S., Pešić, A., Miljković, B., (2019). Istraživanje stanja bezbednosti saobraćaja u zonama putno-pružnih prelaza na teritoriji Republike Srbije. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Na putno–pružnim prelazima događaju se saobraćajne nezgode koje zaslužuju posebnu pažnju pre svega zbog težine posledica nezgoda koje su, skoro uvek, sa poginulim licima. Iako ove saobraćajne nezgode čine relativno mali broj u ukupnom broju saobraćajnih nezgoda, u proseku, oko 400 ljudi u Evropskoj uniji (EU) i preko 300 u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pogine u saobraćajnim nezgodama na prelazima preko pruge. Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine, u okviru drugog stuba–bezbedniji putevi i kretanja, kao jedan od problema bezbednosti saobraćaj prepoznati su nebezbedni putno-pružni prelazi. Istraživanja pokazuju da je odgovornost za nastanak saobraćajne nezgode na putno-pružnim prelazima u 98% slučajeva na strani drumskih učesnika u saobraćaju, odnosno vozača ili pešaka. Kako bi se broj saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima, pre svega sa poginulima, smanjio a zatim i sveo na nulu izvršeno je ispitivanje ponašanja učesnika u drumskom saobraćaju na putno pružnim prelazima u cilju sagledavanja uticajnih faktora nastanaka saobraćajnih nezgoda i planiranja mera kojima će se uticati na ponašanje svih učesnika u saobraćaju u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima. U radu će biti predstavljeni rezultati sprovedenih istraživanja, kao i predlog mera kako unaprediti bezbednost putno-pružnih prelaza.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, put, pruga, prelaz, saobraćajne nezgode

Abstract: At road-railway crossings are traffic accidents that deserve particular attention, first of all because of the severity of the consequences of accidents, which almost always as a result have killed persons. Although these traffic accidents are a relatively small number in the total number of traffic accidents, on average about 400 people in the European Union (EU) and over 300 in the United States (USA) are killed in traffic accidents at crossing over the railway. Road Safety Strategy of the Republic of Serbia for the period from 2015 to 2020, within the second pillar - safer roads and movement, as one of the problems of traffic safety have been recognized unsafe road-railway crossings. Research shows that responsibility for the occurrence of a traffic accident at road-rail crossings in 98% of cases is on the side of road users, drivers or pedestrians. Investigation of the behavior of participants in road traffic at road crossings was conducted in order to examine the influencing factors of accidents and traffic planning measures that will affect the behavior of all traffic participants in order to reduce the number of traffic accidents at road crossings. The paper will present the results of the conducted research, as well as the proposal of measures to improve the safety of road and rail crossings.

Keywords: traffic safety, road, railway, crossing, traffic accident

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020