G08
POŠTOVANJE OGRANIČENJA BRZINE NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ KAO FAKTOR BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA
ACTING IN ACCORDANCE WITH SPEED LIMITS IN THE AREA OF TEŠANJ AS A TRAFFIC SAFETY FACTOR
Tarik Prnjavorac
Prnjavorac, T., (2019). POŠTOVANJE OGRANIČENJA BRZINE NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ KAO FAKTOR BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Nepropisna i neprilagođena brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju, zbog čega brzina predstavlja osnovni problem bezbjednosti saobraćaja. Brzina kretanja vozila spada u indikatore bezbjednosti saobraćaja koji se prate i dobijeni podaci daju sliku o trenutnom stanju bezbjednosti saobraćaja sa nivoa poštovanja ograničenja brzine. O važnosti brzine kretanja vozila, govore podaci o broju saobraćajnih nezgoda. U ovom radu predmet istraživanja su vozači koji ne poštuju ograničenje brzine. Ovi vozači imaju veliki rizik učešća u saobraćajnim nezgodama, a nezgode u kojima drastično prekoračuju brzinu su najopasnije. Cilj je utvrditi osnovne karakteristike brzina vozila na putevima, odnosno dobiti mjeru brzina. Ovi rezultati su polazna osnova za donosioce odluka u daljem procesu upravljanja brzinama.

Ključne reči: brzina, saobracajna nezgoda, ograničenje brzine

Abstract: The unmanaged and unadjusted speed is one of the main risk factors in traffic, which is why the speed is the main problem of traffic safety. The speed of the vehicle falls into the traffic safety indicators that are monitored and the obtained data give an image of the current state of traffic safety from the level of compliance with speed limits. What tells us about the importance of speed of movement of vehicles is data on the number of traffic accidents. In this paper, the subject of research are the drivers who do not respect the speed limit. These drivers have a high risk of participating in traffic accidents, and accidents that dramatically exceed the speed are the most dangerous. The aim is to determine the basic characteristics of the speed of vehicles on the roads, that is, to obtain a measure of speed. These results are the starting point for decision makers in the future speed management process.

Keywords: speed, traffic accident, speed limit

Rad je izložio/-la: Tarik Prnjavorac


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020