A05
UTICAJ BRZINE KRETANJA VOZILA NA ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI
THE IMPACT OF VEHICLE SPEED ON LIFE IN THE LOCAL COMMUNITY
Zoran Injac, Nenad Nešić
Injac, Z., Nešić, N., (2019). Uticaj brzine kretanja vozila na život u lokalnoj zajednici. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: U današnje vrijeme, svijet se ubrzano urbanizuje, tako da kvalitet života stanovništa u zajednici svakim danom postaje sve veći izazov. U literaturi, brzina kretanja vozila na putu je jedan od glavnih faktora koji utiče na težinu povreda prilikom saobraćajne nezgode. Zanimalo nas je kakav je uticaj brzine kretanja vozila na bezbjednost saobraćaja, urbani razvoj i mobilnost u lokalnoj zajednici. Ovaj odnos se prvenstveno manifestuje kroz povezanost brzine kretanja vozila sa težinom povreda u saobraćajnim nezgodama, uticaja na ugrožene učesnike u saobraćaju, štetnim emisijama izduvnih gasova kao i ekonomskog razvoja urbanih sredina uz zadovoljavajući nivo bezbjednosti saobraćaja. U smislu povećanja kvaliteta življenja i bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici preporučuje se sledeće: (1) ograničiti brzinu kretanja na putevima prema riziku od nastanka saobraćajne nezgode; (2) usvojiti smjernice za projektovanje ulica odgovarajuće širine saobraćajnih traka i širine bankina, uključujući trotoare i mjesta za parkiranje na ulici, posebno u urbanim stambenim zonama lokalne zajednice; i (3) brzinu kretanja u područjima sa intenzivnim ljudskim aktivnostima, posebno pješačkom aktivnošću, treba zadržati na nivou da bude manja od 40 km/h (poželjno 30 km/h).

Ključne reči: brzina, bezbjednost saobraćaja

Abstract: Nowadays, the world is rapidly urbanizing, so the quality of community life every day is becoming more and more challenging. In literature, the speed of the vehicle on the road is one of the main factors affecting the severity of injuries in a traffic accident. We were interested in the impact of the speed of vehicles on the safety of traffic, urban development and mobility in the local community. This relationship is primarily manifested through the connection of the speed of vehicle movement with the severity of injuries in traffic accidents, the impact on vulnerable road users, harmful emissions of exhaust gases and the economic development of urban areas with a satisfactory level of traffic safety. In order to support increasing quality of life and traffic safety in local community the following are recommended: (1) speed limits should be set to limit casualty risk,(2) adopt guidelines for designing streets of the appropriate width of the traffic lanes and the width of the shoulders, including the sidewalks and parking spaces on the street, especially in urban residential areas of the local community, and (3) vehicle speeds in areas with intense human activity, in particular pedestrian activity, should be maintained at a level of less than 40 km/h (preferably 30 km/h).

Keywords: Speed, Traffic Safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020