D09
AKTIVNOSTI CIVILNOG SEKTORA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
ROAD SAFETY ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY
Vladimir Ožegović, Miloš Luković
Ožegović, V., Luković, M., (2019). Aktivnosti civilnog sektora u oblasti bezbednosti saobraćaja. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Potencijal organizacija civilnog društva u bezbednosti saobraćaja ogleda se u sposobnosti da pokrenu određena pitanja i inicijative za njihova efikasna rešavanja. Nedostatak saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u formalnom obrazovanju predstavlja jedan od ključnih problema u bezbednosti saobraćaja na teritoriji Republike Srbije. Udruženje „Asocijacija za mlade“ kroz svoje aktivnosti i multisektorsku saradnju radi na jačanju svesti o potrebi i značaju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u različitim uzrastima. Pored toga, udruženje aktivno radi na implementaciji saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u različite kulturne i druge sadržaje koji privlače mlade. Cilj ovog rada jeste da prikaže realizovane aktivnosti zasnovane na sinergiji saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja sa kulturom, odnosno pozorišnom umetnošću.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, NVO, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, mladi

Abstract: Potential of NGO-s in road safety is reflected in ability to find problems and to react efficiently. A lack of road safety education in formal education system presents one of the main problems in road safety of Serbia. Activities of NGO „Association for Youth“ are based on cooperation with different subjects with main aim to raise awereness and highligt importance of road safety education for different ages. Implementation of road safety education in cultural and other attractive activities is the way of approach to the youth. Content and activities, based on synergy between road safety and art with achieved results will be described and discussed in this paper.

Keywords: Road safety, NGO, road safety education, youth

Rad je izložio/-la: Vladimir Ožegović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020