P01
FEVR – VIZIJA NULA - BEZBEDNI ŽIVOTI – BEZBEDNA MOBILNOST
FEVR VISION ZERO – SAFE LIVES – SAFE MOBILLIY
Robert Štaba, Jeannot Mersch
Štaba, R., Mersch, J., (2019). FEVR – Vizija NULA - Bezbedni životi – Bezbedna mobilnost. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama na putevima širom sveta predstavlja ozbiljan problem. U toku 2017. godine, 25,300 ljudi izgubilo je svoje živote na putevima u Evropskoj uniji, a više od 135,000 ljudi zadobilo je teške telesne povrede. Na globalnom nivou, saobraćajne nezgode su vodeći uzrok smrtnog stradanja dece i mladih učesnika u saobraćaju, odnosno osmi među vodećim uzrocima smrtnog stradanja ljudi svih uzrasta. Vizija Nula je filozofija bezbednosti saobraćaja koja se zalaže za sistem saobraćaja na putevima u kome neće biti poginulih ili teško povređenih. Ona se zasniva na ideji da, iako su saobraćajne nezgode neizbežne, u principu, mogu da se izbegnu sve teške povrede. Osnovna ideja je stvaranje “bezbednog sistema” u kome će sve predviđene saobraćajne nezgode imati zanemarljive gubitke u pogledu zdravlja ljudi. Principi Vizije Nula podrazumevaju da vozači i projektanti dele odgovornost za bezbednost saobraćajnog sistema, pri čemu vozači moraju i dalje da poštuju saobraćajne propise. Program pod nazivom Živimo Viziju Nula u organizaciji Evropske federacije žrtava saobraćajnih nezgoda (FEVR) zasniva se na principima Vizije Nula i odgovoru žrtava saobraćajnih nezgoda na Deklaraciju iz Valete i na pet stubova u okviru saradnje u oblasti bezbednosti saobraćaja UN (UNRSC): organizacija i upravljanje bezbednošću saobraćaja, bezbedniji putevi i mobilnost, bezbednija vozila, bezbedniji korisnici puta i delovanje nakon saobraćajne nezgode. Programom se podstiče lični doprinos svakog pojedinca s ciljem smanjenja negativnih posledica saobraćajnih nezgoda. Kada FEVR dodeli nacionalnoj NVO “Sertifikat za program Mi živimo Viziju Nula”, ta organizacija počinje da sprovodi svoje aktivnosti i programe namenjene pojedincima, kompanijama, itd.

Ključne reči: Vizija Nula, mobilnost, bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, žrtve saobraćajnih nezgoda

Abstract: The number of road traffic deaths on the world's roads remains a serious problem. In 2017, 25,300 people lost their lives on European Union roads and 135,000 more were seriously injured. Globally, road traffic injuries are the leading killer of children and young adults and are the 8th leading cause of death for people of all ages. Vision Zero is a philosophy of road safety, which proposes that eventually no one will be killed or seriously injured within the road transport system. It is built around the basic idea that not all crashes can be avoided, but that we can, in principle, avoid all severe injuries. The basic idea is to create a ‘‘safe system” where all predicted crashes and collisions have tolerable health losses. Under Vision Zero principles, drivers and designers share responsibility for the safety of the road transport system, whereas drivers still need to comply with traffic regulations. The FEVR We Live VISION ZERO is an program based on the principles of Vision Zero and the response of road victims to the Valleta Declaration and to the five pillars of the UN Road Safety collaboration: road safety management, safer roads and mobility, safer vehicles, safer road users and post-crash response. It encourages personal contribution of each individual to lower the negative consequences of road crash. When a national NGO is granted the FEVR “We Live VISION ZERO Certification”, it starts to carry out activities and programs for individuals, companies, educational institutions, local communities, state authorities etc

Keywords: Vision Zero, mobility, road safety, crashes, road victims.

Rad je izložio/-la: Robert Štaba


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020