G01
PRIMENA METODA OPERACIONIH ISTRAŽIVANJA ZA IZBOR NAJBEZBEDNIJE PUTANJE
APPLICATION OF OPERATIONAL RESEARCH METHODS FOR SAFEST ROUTE SELECTION
Dalibor Pešić, Milica Šelmić, Miroslav Rosić
Pešić, D., Šelmić, M., Rosić, M., (2015). Primena metoda operacionih istraživanja za izbor najbezbednije putanje. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Tradicionalne procedure za izbor optimalne putanje između dva čvora na mreži saobraćajnica najčešće u obzir uzimaju dužinu rastojanja ili vreme putovanja koji međusobno ne moraju biti direktno proporcionalni (veće rastojanje ne znači uvek i duže vreme putovanja). Vreme i dužina putovanja su u direktnoj vezi sa troškovima putovanja i stoga predstavljaju osnovne kriterijume za izbor „optimalne“ putanje. Pored vremena i dužine puta navigacioni sistemi najčešće u više iteracija dinamički (uzimajući u obzir konstantne promene ulaznih parametara algoritma) proveravaju preporučenu putanju i po potrebi je koriguju (veća gustina saobraćaja na određenim saobraćajnicama, pojava radova na putu ili saobraćajne nezgode i sl.), odnosno predložena putanja najčešće ispunjava samo ciljeve upravljanja saobraćaja i optimizovanja funkcionisanja saobraćajne mreže, ali ne i kriterijume bezbednosti saobraćaja. U radu je predstavljena mogućnost korišćenja poznatih metoda Operacionih istraživanja za izbor najkraće putanje između čvorova sa različitim pokazateljima bezbednosti saobraćaja, kao i mogućnost kombinacije različitih kriterijuma – kriterijuma bezbednosti saobraćaja i ostalih kriterijuma za izbor optimalne putanje. Takođe je ukazano na moguće pozitivne efekte primene modela za izbor putanje koji uzima u obzir pokazatelje bezbednosti saobraćaja, a koji u osnovi omogućavaju da se utiče na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica što ne mora uvek biti u negativnoj korelaciji sa dužinom i vremenom putovanja. Poseban značaj modela ogleda se u mogućnosti primene unutar transportnih sistema u lokalnim zajednicama.

Ključne reči: bezbedna putanja, vreme putovanja, Operaciona istraživanja, izbor optimalne putanje

Abstract: Traditional procedures for determining the optimal route between two nodes/points on traffic network usually take into consideration travel time and distance which are not always proportional (larger distance does not always mean larger travel time). Travel time and distance are in direct relationship with travel costs and that’s why they represent main inputs for selection of optimal route. Beside travel time and distance, navigational systems usually dynamically (taking into account changes of input parameters) check proposed route and correct that route if required (changed traffic density, works at road, traffic accident and etc.), which means that route is only adopted to the requirements of traffic management and road network optimization, but not the road safety requirements. Possibility for usage of known Operations research methods for selection of shortest distance between points on traffic network with different road safety indicators, as well as combination of different indicators – road safety and other indicators is being examined in this paper. Positive effects of proposed model for route selection with road safety indicators are presented, which basically provide decrease of road accidents number and their consequences which is not always in negative correlation with travelling time and distance. Particular importance of presented model is possibility of application inside different transport systems in local communities.

Keywords: safe route, travel time, Operations research, optimal route selection

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020