C06
ANALIZA MOGUĆNOSTI SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANJA DECE PREDŠKOLSKOG I RANOG ŠKOLSKOG UZRASTA, SA PREDLOGOM MERA
ANALYSIS OF POSSIBILITY OF TRAFFIC EDUCATION FOR PRESCHOOL AND EARLY SCHOOL CHILDREN, WITH PROPOSITIONS
Marija Rakić
Rakić, M., (2016). ANALIZA MOGUĆNOSTI SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANJA DECE PREDŠKOLSKOG I RANOG ŠKOLSKOG UZRASTA, SA PREDLOGOM MERA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Deca predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta predstavljaju najugroženije učesnike u saobraćaju. Saobraćajno obrazovanje dece je od najvećeg značaja kao osnova za njihovo bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Predmet rada predstavlja analiza nastavnih planova i programa predškolskih ustanova i osnovnih škola za decu od prvog do četvrtog razreda sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Cilj rada je unapređenje nastavnih planova. Tačnije, uključivanje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u nastavne planove i programe predškolskih ustanova i osnovnih škola za decu od prvog do četvrtog razreda sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Koncept unapređenja saobraćajnog obrazovanja dece predškolskog uzrasta podrazumeva redovnost sprovođenja, korišćenje raznovrsnog sadržaja, materijala i metoda sprovođenja saobraćajnog obrazovanja. Unapređenje nastavnih planova i programa treba da omogući da se deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u okviru svakog predmeta susretnu sa saobraćajnim obrazovanjem i vaspitanjem. Predviđenim konceptima unapređenja saobraćajnog obrazovanja usvojeno znanje dece iz oblasti saobraćaja bi bilo kvalitetnije i deca bi na adekvatan način i u pravo vreme stekla dovoljno znanja za pravilno i bezbedno samostalno učestvovanje u saobraćaju.

Ključne reči: deca, obrazovanje, bezbedost, saobraćaj

Abstract: Preschool children and students of early grades are some of the most vulnerable traffic participants. Children education is the most important for their safety. The subject of this thesis is analisys of curriculums for preschool and first four grades of elementary school in regard of road safety. The goal of the thesis is to improve curriculums. Specificly, introducing road safety education into the curriculums. The concept of improving curriculums of preschool children includes regular implementation, using different education materials and methods for traffic education. Improving elementary school curriculums should enable children from first to fourth grade to learn about traffic safety through everyday subjects. Through these concepts of traffic safety education, children would recive better education and they would recive the right education in the right time, which would prepare children for independent participation in trafiic.

Keywords: children, education, safety, traffic

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020