D03
BRZINA STARIJIH PEŠAKA NA URBANIM RASKRSNICAMA
OLDER PEDESTRIANS SPEED ON URBAN CROSSINGS
Ana Trpković, Marina Milenković, Branimir Stanić, Draženko Glavić
Trpković, A., Milenković, M., Stanić, B., Glavić, D., (2016). BRZINA STARIJIH PEŠAKA NA URBANIM RASKRSNICAMA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Promena demografske starosne strukture stanovništva predstavlja još jedan u nizu globalnih izazova sa kojima se susreće savremeni svet. Zvanični statistički podaci ukazuju na činjenicu da se populacija starijih ljudi veoma brzo uvećava, pa se prema prognozama očekuje da će već 2030. godine svaki peti stanovnik biti stariji od 65 godina. Imajući u vidu činjenicu da ova starosna kategorija predstavlja najranjiviju grupu korisnika saobraćajnog sistema, jasno je da su promene nužne i opravdane. Sa aspekta bezbednosti, kao najosetljiviji, ističu se stariji pešaci. Oni predstavljaju polovinu ukupnog broja smrtno stradalih učesnika u saobraćaju ove starosne kategorije, a najveći broj nezgoda dogodi se na pešačkim prelazima ili u njihovoj neposrednoj blizini. Prema rezultatima istraživanja koja su sprovedena širom sveta brzina kretanja ove grupe korisnika je značajno manja u odnosu na ostalu populaciju, a razlikuje se i po starosnim kategorijama (u okviru same grupe) i po polu. Brzina seniora pešaka može značajno uticati na mogućnost njihovog bezbednog prelaska saobraćajnice, pa su u tom smislu sprovedena i istraživanja u lokalnom okruženju sa ciljem utvrđivanja vrednosti ovog pokazatelja, kao i usklađenost rada postojećeg sistema sa dobijenim rezultatima. U radu će biti dat kratak pregled dosadašnjih istraživanja i njihovih rezultata u vezi sa temom. Takođe, biće prikazana sprovedena istraživanja na terenu i njihovi rezultati, kao i poređenje sa svetskom praksom, kao i analiza i diskusija rezultata. U zaključku je ukazano na neophodnost uključivanja potreba ove grupe korisnika i iznalaženje izbalansiranog odnosa između bezbednog i efikasnog, u okviru projektovanja i upravljanja saobraćajnim sistemom.

Ključne reči: stariji pešaci, brzina, prešački prelaz, bezbednost

Abstract: Changes in the demographic age structure of the overall population is one of the global challenges facing the modern world. Official statistics indicate that the population of elderly people is rapidly increasing and it is expected that one fifth of the total population will be older than 65 years in 2030. This age group is the most vulnerable group of the transportation system users. In terms of safety, senior pedestrians are the most sensitive. They represent half of the total number of fatalities of road users in this age category. Also the highest number of accidents occur on, or close to, pedestrian crossings. According to the results of studies conducted around the world, speed of elderly is significantly lower in comparison to other users and can significantly affect their ability for safely crossing the street. Therefore, research of walking speed of senior pedestrians were conducted in local environments. This paper presents a brief overview of previous research and their results related to the topic. Also, the results of the conducted research will be shown as well as their comparison, analysis and discussion. In conclusion is stressed the need for inclusion of senior user groups in process of finding a balanced relationship between safety and efficiency, through the process of design and management of traffic systems.

Keywords: older pedestrians, speed, pedestrian crossing, safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020