H02
ZNAČAJ PERCEPCIJE BOJA I POZNAVANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA ZA BEZDEDNO UČESTVOVANJE DECE U SAOBRAĆAJU
THE IMPORTANCE PERCEPTION OF COLOR AND KNOWLEDGE OF TRAFFIC SIGNS FOR SAFETY PARTICIPATION OF CHILDREN IN TRAFFIC
Aleksandar Trifunović
Trifunović, A., (2016). ZNAČAJ PERCEPCIJE BOJA I POZNAVANJE SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA ZA BEZDEDNO UČESTVOVANJE DECE U SAOBRAĆAJU. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Čovek je odgovorni subjekt saobraćajnog sistema u kome se pojavljuje kao učesnik u saobraćaju upravljajući vozilom ili kao pešak. Poseban problem može nastati kada se u saobraćaju pešak pojavi u varijanti deteta. Najčešće zbog izostajanja iskustva reagovanje dece je konfuzno i veoma često neodmereno i brzopleto. Za razliku od odraslih deca slabije koriste periferni vid, koji im je još u razvoju, a imaju problem i sa opažanjem boja. Može se zaključiti da psihički i fizički razvoj deteta ima veoma bitnu ulogu za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, tako da je potrebno testirati decu i proveriti njihove sposobnosti za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Deca najbolje i najlakše uče kroz igru, pa je zbog toga nezaobilazna upotreba neverbalnih testova koje deca mogu bez poteškoća da shvate. U radu je predstavljen test, koji za cilj ima da ispita percipiranje i memorisanje boja od strane deteta, ukaže na individualne razlike između dece, kao i potencijalne razlike između dece u ruralnoj, odnosno urbanoj sredini. Takođe, pored navedenog testa u radu su prikazani rezultati uspešnosti dece u tumačenju značenja saobraćajnih znakova, kao i međusobna potencijalna povezanost između rezultata oba testa. Svi korišćeni testovi bi predstavljali podlogu za kreiranje individualizovanih ili grupnih vaspitno-obrazovnih planova i programa za savladavanje i usvajanje pravila ponašanja u saobraćaju, što bi rezultovalo povećanjem bezbednosti dece u saobraćaju, kao nezavisnih učesnika u različitim saobraćajnim situacijama.

Ključne reči: Bezbednost dece u saobraćaju, testiranje dece, saobraćajni znakovi, percepcija boja

Abstract: Man is the responsible entity of the transport system in which he appears as a participant in traffic or operating the vehicle as a pedestrian. A particular problem may arise when the pedestrian occurs in the variant of the child. Psychomotor characteristics of the child are specific and are reflected in the underdeveloped ability of observation and reasoning, inability to concentrate and concentrate, because of the absence of experience creating notions and conclusions is incomplete, response was confusing and often reckless. Mental and physical development of children during this period varies depending on many factors. The fact is that the mental and physical development of the child has a very important role for safe participation in traffic, so you need to make a quantitative scale that shows the value of children's maturity and ability to safely participate in the traffic. In order to determine the maturity of the child psychomotor unavoidable use of non-verbal psychological tests. This paper presents a test which aims to investigate the maturity of children, point out individual differences between children, as well as potential differences between children in rural or urban areas. Also, besides the above test, the paper presents the results of the performance of children in interpreting the meaning traffic signs. Tests would represent a basis for the creation of individualized educational efforts and interventions to help them cope and the adoption of rules of conduct in traffic, which can result in increasing the safety of children in traffic of this age.

Keywords: Child Safety in Traffic, Testing Children, traffic signs, color perception

Rad je izložio/-la: Aleksandar Trifunović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020