H06
UMOR KAO INDIKATOR PERFORMANSI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
FATIGUE AS ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATOR
Dalibor Pešić, Boris Antić, Jelica Davidović
Pešić, D., Antić, B., Davidović, J., (2016). UMOR KAO INDIKATOR PERFORMANSI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Umor kao indikator performansi bezbednosti saobraćaja još uvek je u fazi razvoja. Međutim, ovaj indikator je posebno značajan za utvrđivanje kvaliteta rada jedne transportne kompanije, a pre svega kvaliteta rada profesionalnih vozača. Za razliku od, na primer, utvrđivanja koncentracije alkohola u krvi ne postoji uređaj kojim se može utvrditi nivo umora. Iz tog razloga koriste se razni instrumenti za utvrđivanje umora kod vozača, ali nijedan nije pogodan za svakodnevno testiranje pred sam početak smene profesionalnog vozača, pri kontroli vozača ili nakon nastanka saobraćajne nezgode. Kako bi se formirale ulazne promenljive za utvrđivanje indikatora umora potrebno je ispitati zavisnost između objektivnih pokazatelja (sati sna, period spavanja...), subjektivnog osećaja umora i nastanka saobraćajnih nezgoda. Cilj rada je da se na osnovu istraživanja pokuša doći do modela koji će moći pouzdanije da pokaže indikator performansi bezbednosti saobraćaja vezan za umor.

Ključne reči: umor, indikatori performansi bezbednosti saobraćaja, profesionalni vozači, metod ankete, saobraćajne nezgode

Abstract: Fatigue as road safety performance indicator is still in the development stage. However, this indicator is particularly important for determining the quality of a transportation company, and primarily the quality of professional drivers. Unlike, for example, determining the concentration of alcohol in the blood there is no device that can determine the level of fatigue. For this reason the use of various instruments for determining the fatigue, but none were suitable for everyday testing before the start of the shift of professional drivers, with control of the driver, or upon the occurrence of traffic accidents. In order to form the input variables for determining indicators of fatigue is necessary to examine the relationship between objective indicators (hours of sleep, sleep period ...), subjective fatigue and the occurrence of accidents. The aim is that based on the research attempt to reach the models that will be able to demonstrate road safety performance indicator related to fatigue.

Keywords: fatigue, Road Safety Performance Indicator, professional drivers, survey methods, traffic accidents

Rad je izložio/-la: Jelica Davidović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020