J01
PRIMENA MODELA BINARNE LOGISTIČKE REGRESIJE U ANALIZI UPOTREBE SIGURNOSNOG POJASA
IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF BINARY LOGISTIC REGRESSION IN THE ANALYSIS USE OF SEAT BELT
Đorđe Petrović, Aleksandar Salević
Petrović, Đ., Salević, A., (2016). PRIMENA MODELA BINARNE LOGISTIČKE REGRESIJE U ANALIZI UPOTREBE SIGURNOSNOG POJASA. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2015. godine upotreba sigurnosnog pojasa na prednjim sedištima smanjuje rizik od smrtnog stradanja za 45-50%, dok je rizik doživljavanja lakih telesnih povreda manji za 20%, a teških telesnih povreda za 45%. Prema istom izveštaju upotreba sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu smanjuje rizik smrtnih i teških telesnih povreda za 25%, a rizik lakih telesnih povreda do 75%. U ovom radu se primenjuje model binarne logističke regresije kako bi se utvrdilo kako promena u jednom faktoru utiče na upotrebu sigurnosnog pojasa, pod pretpostavkom da su ostali faktori konstantni. Faktori čiji je uticaj razmatran su pol, lokacija, dan u sedmici, doba dana, postojanje putnika u vozilu i upotreba pojasa kod vozača i pol vozača u slučaju kada se razmatra pitanje da li putnici u vozilu koriste pojas. Kako bi se mogao primeniti model, sprovedeno je terensko istraživanje na teritoriji opštine Čukarica. Na osnovu analize prikupljenih podataka utvrđeno je koji faktori imaju najznačajniji uticaj na upotrebu sigurnosnog pojasa i shodno tome su predložene adekvatne mere.

Ključne reči: sigurnosni pojas, bezbednost saobraćaja, istraživanje, binarna logistička regresija, model

Abstract: According to the World Health Organization in 2015, seat belts usage in the front seats reduce death risk in 45-50%, while the risk of light injuries is decreased by 20%, and severe injuries by 45%. According to the same report, seat belts usage in the back seat reduces fatal and severe injuries by 25% and the risk of light injuries up to 75%. This survey applies the model of binary logistic regression to determine how change of one factor affecting the use of the seat belt, if the other factors are constant. Factors which influence is considered are gender, location, day of the week, time of the day, presence of a passenger in the vehicle and safety belt use by the driver and gender of the driver in the case when considering of whether passengers are using a safety belt. In order to apply the model, a field study is performed in the municipality of Čukarica. Based on the analysis of the collected data revealed which factors have the most significant impact on the use of seat belts, and accordingly the proposed appropriate measures.

Keywords: seat belt, road safety, research, binary logistic regression, model

Rad je izložio/-la: Đorđe Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020