J03
ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA DRŽAVNOM PUTU IA 2 OD BEOGRADA DO PRELJINE
ANALYSIS OF REAL SPEEDS AND SPEEDING ONA STATE ROAD IA 2 FROM BELGRADE TO PRELJINA
Tatjana Novčić, Marko Subotić, Vladan Tubić
Novčić, T., Subotić, M., Tubić, V., (2016). ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA DRŽAVNOM PUTU IA 2 OD BEOGRADA DO PRELJINE. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Nova metodologija brojanja saobraćaja razvijena i implementirana u Republici Srbiji u periodu 2009.-2012.g, nudi i niz potencijalnih benefita u oblasti bezbednosti saobraćaja. U uvodnom delu rada dat je niz generalnih smernica i preporuka kako bi prednosti nove metodologije trebalo implementirati i dalje razvijati u bezbednosti saobraćaja na vangradskoj mreži puteva. Savremeni senzori koji su stavljeni u funkciju na vangradskoj putnoj mreži (oko 480) detektuju i brzine vozila u saobraćajnom toku svih 8,760 sati tokom godine. Na primeru državnog puta DP IA od Beograda do Preljine (126,3 km) data je generalna analiza brzina slobodnog toka, realnih i eksploatacionih brzina, ograničenih i prekoračenih brzina sa ciljem utvrđivanja uzročno posledičnih veza između ovih brzina i nebezbednog ponašanja vozača. Osnov za ovu analizu su realni podaci sa 15 ABS na koridoru o brzinama, uslovima u saobraćajnom toku, kao i ažurna baza podataka o putnim karakteristikama.

Ključne reči: prekoračenje brzine, bezbednost saobraćaja, vangradski put

Abstract: New methodology of traffic counting developed and implemented in the Republic of Serbia in the period 2009.-2012.g, also offers a range of potential benefits in the field of traffic safety. A series of general guidelines and recommendations to the advantages of the new methodology that should be implemented and further developed in the traffic safety on rural road network are presented in the introduction part of this paper. Modern sensors (ABS) that are placed in service on the rural road network (about 480) detect speeds of the vehicles in the traffic flow for 8,760 hours during the year. General analysis of the free flow speed, real and average travel speed, and exceeded speed limits in order to indicate possible causes and consequences between these speeds and unsafe driving behaviors is given for the case of national road DP IA from Belgrade to Preljina (126.3 km). The basis of this analysis are real data, from 15 ABS on this corridor, for speeds and conditions in traffic flow, as well as up to date database on road characteristics.

Keywords: speeding, traffic safety, rural road

Rad je izložio/-la: Vladan Tubić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020