J04
ANALIZA PONAŠANJA PEŠAKA KAO UČESNIKA U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT
ANALYSIS OF THE BEHAVIOUR OF PEDESTRIANS IN TRAFFIC OF THE MUNIPACITY OF PIROT
Aleksandar Canić, Milica Mladenović
Canić, A., Mladenović, M., (2016). ANALIZA PONAŠANJA PEŠAKA KAO UČESNIKA U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Četiri faktora koji utiču na bezbednost saobraćaja su nam dobro poznati, to su čovek, vozilo, put i okolina. Međutim, ovi faktori nemaju pođednak uticaj, a svakako najveću odgovornost pripisujemo čoveku i njegovom ponašanju u saobraćaju. Dakle, svojim učešćem u saobraćaju, čovek prestavlja i najveći izazov za bezbednost. Učestvovati u saobraćaju znači: pešačiti, upravljati biciklom, upravljati motornim vozilom, jahati ili voditi stoku po saobraćajnicama otvorenim za javni saobraćaj i pritom poštovati pravila i norme ponašanja u saobraćaju. Nažalost, svedoci smo drugačije realnosti. Jedna od najugroženijih grupacija jesu pešaci, koji sa druge strane učestvuju u saobraćaju bez ikakve prethodne provere njihovih stavova i ponašanja u saobraćaju na teritoriji opštine Pirot. Neposrednim anketiranjem slučajnih prolaznika i snimanjem pešačkih tokova na ključnim raskrsnicama i putnim pravcima, dolazimo do značajnih podataka o njihovim stavovima, ponašanju i problemima sa kojima se susreću. U radu su prikazani rezultati istraživanja javnog mnjenja, kao i uočeni problemi koji se javljaju u interakciji pešaka sa ostalim učesnicima u saobraćaju.

Ključne reči: pešaci, javno mnjenje, bezbednost saobraćaja

Abstract: The four factors that affect traffic safety are well known, and they are: humans, vehicles, the road and the environment. However, these factors don't have equal influence, and certainly the biggest responsibility we can ascribe to man and his behaviour in traffic. So, with his participation in traffic, a man represents the biggest challenge for traffic safety. Taking part in traffic for man means: walking, riding a bike, drive a vehicle, riding or leading cattle over the public roads while respecting the rules. Unfortunately, we are witnessing a different reality. One of the most effected groups are the pedestrians, which, on the other hand, don't participate in traffic without checking their knowledge, skills and abilities. The subject of this paper work is in fact an analysis of attitudes and behavior of the pedestrians in traffic of munipacity of Pirot. Direct interviewing a random passersby and recording pedestrian flows at key intersections and roads we receive important information about their attitudes, behavior and the issues they face. This paper is showing the results of public opinion research, as well as observed problems so that occur in the interaction with the rest of the participants in the public traffic.

Keywords: pedestrians, public opinion, traffic safety

Rad je izložio/-la: Aleksandar Canić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020