J05
UNAPREĐENJE PONAŠANJA MLADIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U LOKALNOJ ZAJEDNICI PRIMENOM METODE VRŠNJAČKE EDUKACIJE
IMPROVEMENT OF YOUNG ROAD USERS BEHAVIOR IN LOCAL COMMUNITY IMPLEMENTING PEER EDUCATION METHOD
Nemanja Radović, Svetlana Veličković, Uroš Jovanović
Radović, N., Veličković, S., Jovanović, U., (2016). UNAPREĐENJE PONAŠANJA MLADIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U LOKALNOJ ZAJEDNICI PRIMENOM METODE VRŠNJAČKE EDUKACIJE. 11. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Vrnjačka Banja.
Rezime: Mnoge organizacije aktivno unapređuju bezbednost saobraćaja u Srbiji primenjujući različite metode. Uzevši u obzir aktuelno stanje bezbednosti saobraćaja u Beogradu, odlučeno je da se pokrene novi školski projekat radi unapređenja ponašanja mladih učesnika u saobraćaju. Na tribini vršnjaci međusobno diskutuju nakon čega sledi kratko predavanje koje drže učenici. Učesnici diskusije o temama važnim za bezbednost saobraćaja su članovi tima za vršnjačku edukaciju, kao i slučajno izabrani učenici iz publike. Pre diskusije članovi tima zamole publiku da učestvuje u kratkoj anketi kako bi se utvrdili njihovi stavovi i znanje o bezbednosti saobraćaja. Otvorena rasprava otkriva važne činjenice o kojima se kasnije govori u predavanju. Svrha tribine je da se podstakne bezbedno ponašanje u saobraćaju. Nakon svake tribine sprovodi se evaluacija. Ona pokazuje da se mladima ovaj metod dopada i da ga dobro prihvataju. Međutim, krajnji rezultat još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, jer evaluacioni podaci ukazuju da gotovo polovina učesnika tribine i dalje ima poteškoća u usvajanju modela bezbednog ponašanja u saobraćaju. To ohrabruje da se nastavi sa projektom vršnjačke edukacije, da se nastoji da se projekat poboljša i da se uči o stavovima mladih o bezbednosti saobraćaja. Projektom se želi unaprediti bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici i podstakne bezbedno ponašanje u saobraćaju.

Ključne reči: Vršnjačka edukacija, tribina/diskusija o bezbednosti saobraćaja, ponašanje mladih učesnika u saobraćaju

Abstract: Many organizations are actively improving traffic safety in Serbia using various methods. After considering current state of traffic safety in Belgrade, it is decided to launch a new school project for improvement of young raod users behavior. Age group discussion method is applied, followed by brief lectures performed by students. Participants of age group discussion on relevant traffic safety topics are members of peer education team, as well as randomly chosen students in audience. Before the discussion, the team asks students in audience to take a brief survey in order to determine their opinion on traffic safety and level of knowledge. Open discussion reveals important facts that we later address through the lecture. The discussion and lecture are designed to encourage safer road users behavior. Evaluation is conducted after each discussion. Evaluation shows that this method is well-accepted by young road users. However, end result is not satisfactory, since evaluation data suggests that almost half of participants still have difficulties in accepting the model of safe behavior. This encourages to continue with peer education project, make efforts to improve it and learn about young road user attitude. The aim of this project is to improve traffic safety in a local community by learning about road safety and responsible behavior in traffic.

Keywords: Peer education, age group discussion, young road users behavior

Rad je izložio/-la: Nemanja Radović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020