A02
UPOREDNA ANALIZA INDIKATORA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ODABRANIM ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I U REPUBLICI SRPSKOJ
COMPARATIVE ANALYSIS OF ROAD SAFETY PERFORMANCE INDICATORS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF SRPSKA
Bojan Marić, Milan Vujanić, Veselinka Jovičić, Dragana Nenadić
Marić, B., Vujanić, M., Jovičić, V., Nenadić, D., (2019). UPOREDNA ANALIZA INDIKATORA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ODABRANIM ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I U REPUBLICI SRPSKOJ. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Poslednjih godina, rad na upravljanju bezbjednosti saobraćaja, na svjetskom nivou, doživljava veliku ekspanziju. Ključ uspješnog upravljanja bezbjednošću saobraćaja leži u kvantifikovanju svakog elementa sistema. Pod kvantifikovanjem se prije svega podrazumijeva, definisanje postojećeg stanja i procjena budućeg stanja na osnovu vrijednosti određenih pokazatelja. Uspješno upravljanje u oblasti bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj podrazumijeva i poređenje sa drugim zemljama a sve u cilju utvrđivanja nedostataka u sistemu upravljanja, a zatim ključnim mjerama za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na nivo Evropske Unije. Predmet ovog rada biće upravo uporedna analiza indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj i odabranim zemljama Evropske unije.

Ključne reči: bezbjednost saobraćaja, indikatori, praćenje, upravljanje, unapređenje

Abstract: In recent years, work on the management of traffic safety at global level, experiencing a large expansion. The key to successful management of traffic safety lies in quantifying each element of the system. Under quantifying primarily entails defining the current state and future state assessment based on the values of certain indicators. Successful management in the field of traffic safety in the Republic of Serbian implies comparison with other countries with the aim of determining deficiencies in the management, and key measures to improve traffic safety at the level of the European Union. The subject of this paper will be just a comparative analysis of performance indicators of traffic safety in the Republic of Serbian and selected countries of the European Union.

Keywords: traffic safety, indicators, conducting, management, improvment

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020