P17
RAZLIKE U RIZIČNOM PONAŠANJU U SAOBRAĆAJU KOD MLADIH VOZAČA
DIFFERENCES OF RISK BEHAVIOR OF YOUNG DRIVERS IN TRAFFIC
Milena Simić, Lazar Savković
Simić, M., Savković, L., (2019). Razlike u rizičnom ponašanju u saobraćaju kod mladih vozača. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Mladi su sami po sebi obeleženi kao rizična kategorija, a kada se tome pridoda učestvovanje u saobraćaju oni postaju izuzetno opasna kategorija učesnika. Mladi vozači su često skloni dokazivanju što dovodi do situacija da ne poštuju ograničenja, ne prilagode brzinu odgovarajućim uslovima, voze pod dejstvom alkohola ili opojnih sredstava, ne koriste zaštitne sisteme, ali takođe kod mladih vozača je često zastupljena i distrakcija od strane putnika kao i česta upotreba mobilnih telefona. LJudi starosti između 15 i 44 godine čine 48% od ukupnog broja poginulih u saobraćaju u svetu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2018. godine oko tri četvrtine (73%) poginulih mladih u saobraćaju su muškarci mlađi od 25 godina, koji imaju gotovo 3 puta veću verovatnoću da poginu u saobraćajnim nezgodama nego devojke. Istraživanje se sprovodi sa ciljem da se utvrdi da li postoje razlike između mladih vozača kada se radi o bezbednosti saobraćaja u pogledu pola, obrazovanja kao i u zavisnosti od starosti vozača u pogledu da li su početnici ili su stariji. Primenom odgovarajućih statističkih alata u radu je definisana kategorija mladih vozača, u Republici Srbiji, koja se po određenim karakteristikama izdvaja kao posebno rizična kategorija učesnika u saobraćaju. Na osnovu rezultata istraživanja, mogle bi se definisati odgovarajuće kontramere u nekoj lokalnoj zajednici i na taj način minimizirati rizik od stradanja mladih vozača.

Ključne reči: mladi vozači, bezbednost saobraćaja, rizik, starosne razlike

Abstract: Young people themselves are labeled as a risk category, and when participating in traffic, they become an extremely dangerous category of participants. Young drivers are often prone to proving to others, which leads to situations that they don't respect restrictions, do not adjust speed to appropriate conditions, driving under the influence of alcohol or drugs, do not use restraint systems, but also the distraction is often presented to young drivers by passengers and frequent use of mobile phones. People between the ages of 15 and 44 make 48% of the total number of people killed in traffic worldwide. According to the World Health Organization data from 2018, about three quarters (73%) of dead young people in traffic are men under the age of 25, who are almost 3 times more likely to die in traffic accidents than girls. This research is carried out to determine if there are differences between young drivers when it is about the road safety in terms of gender, education, and depending on the age of the driver in terms of whether they are the beginners or they are older. The application of appropriate statistical tools in this paper defines the category of young drivers in the Republic of Serbia, which according to certain characteristics is distinguished as a particularly risky category of traffic participants. Based on the results of research, appropriate countermeasures could be defined in any local community, thus minimizing the risk of fatalities of a group of young drivers who are at risk.

Keywords: Young drivers, Road Safety, Risk, Age Differences

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020