P13
BRZA VOŽNJA I NOĆNA PUTOVANJA - SKLONOSTI, ISKUSTVA I STAVOVI MLADIH
SPEEDING AND NIGHT TRIPS - LIABILITIES, EXPERIENCES AND ATTITUDES OF YOUNG PEOPLE
Dragana Vesić, Nemanja Radović, Uroš Jovanović, Branko Stamatović, Branislav Gopić, Sofija Đorđević
Vesić, D., Radović, N., Jovanović, U., Stamatović, B., Gopić, B., Đorđević, S., (2019). BRZA VOŽNJA I NOĆNA PUTOVANJA - SKLONOSTI, ISKUSTVA I STAVOVI MLADIH. 14. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, .
Rezime: Veliki broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi vozači događa se noću i/ili vikendom, dok kao putnike u vozilu, imaju svoje vršnjake. Cilj istraživanja je bio da se ispitaju stavovi i iskustva o brzoj vožnji i noćnim putovanjima mladih sa teritorije GO Vračar i proveri svest o riziku tokom takvih vožnji. Istraživanje je sprovedeno pod pokroviteljstvom Saveta za bezbednost saobraćaja GO Vračar. Inicijalno istraživanje u septembru i oktobru obuhvatilo je 143 učenika koji su odgovarali na set pitanja. Internet anketa koja obuhvata uzorak od 127 ispitanika, koji su položili vozački ispit i odgovarali na pitanja, vršena je u periodu od 3. do 25-og oktobra. Interesantni su rezultati u pogledu iskustva sa brzinom, gde se pokazalo da je čak 69% ispitanih učenika bilo u prilici da se vozi brzinama iznad 130 km/č ( maksimalno ograničenje brzine na putevima u Republici Srbiji) pri čemu su bili najčešće putnici u vozilima kojima su upravljali vršnjaci ili malo stariji prijatelji, uglavnom noću. Internet anketa mladih vozača sa Vračara pokazuje da 35% njih vozi dva puta nedeljno noću, 21% manje od navedenog i 44% više od navedenog. Analiza podataka i rezultati istraživanja su vršeni za svako pitanje pojedinačno uz grafički prikaz, detaljnu analizu i objašnjenje. Zaključak rada sadrži predlog mera za poboljšanje stanja bezbednosti mladih vozača i putnika.

Ključne reči: mladi vozači, brza vožnja, putovanja vikendom, noćna vožnja

Abstract: Significant number of traffic accidents involving young drivers occurs due to speeding at night and/or during weekends and in-car passengers are their peers. The aim of this research was to examine young people’s (from GO Vračar) attitudes and experiences concerning speeding and night trips and to determine their awareness of the risks involved. The research was carried out under patronage of The Traffic Safety Council of GO Vračar. Initial research in September and October praised 143 students who answered a set of questions. "Online" survey included a sample of 127 respondents who had passed the driving test and they anonymously answered 14 questions, between 3rd and 25th of October. Interesting results in terms of speeding experience showed that as many as 69% of students surveyed, traveled at speeds above 130 km/h (max. speed limit on roads in The RS), most frequently as passengers in vehicles driven by peers or few years older friends, mostly at night. "Online" survey of young drivers from Vračar, showed that 35% of them drive twice a week during the night, 21% less than twice, and 44% drive at night more often than twice a week. Respondents voted as the main cause of deadly outcomes is due to driving under influence of alcohol (43.3%) and speeding (42.5%). Data analysis and the results of the research are presented individually for each issue graphically and with a brief explanation. The conclusion of the paper contains a proposal of measures to improve the safety of young drivers and passengers.

Keywords: young drivers, speeding, weekend trips, night trips

Rad je izložio/-la: Uroš Jovanović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020